ESSE Online Obserwatorium

Witamy w ESSE Online Obserwatorium, gdzie zostały zgromadzone najlepsze przykłady praktyki edukacyjnej w zakresie ograniczania zjawiska przedwczesnego kończenia nauki i edukacji drugiej szansy. Najlepsze przykłady z całej Europy, wybrane w trakcie dogłębnych badań i oceny, są prezentowane w postaci trzech następujących kategorii:

Kategoria 1 – Środki Prewencyjne – odnoszą się do takich działań, jak uczenie się rodzin, wczesny rozwój dziecka, itp.

Kategoria 2 – Środki Interwencyjne – odnoszą się do takich działań, jak poradnictwo karier, inicjatywy w zakresie nabywania kompetencji, edukacja dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, programy ukończenia szkoły, itp.

Kategoria 3 – Środki Kompensacyjne – odnoszą się do takich działań, jak inicjatywy na rzecz edukacji drugiej szansy, programy dla młodzieży, programy kształcenia zawodowego, programy w zakresie nabywania kompetencji kluczowych, itp.

Online Obserwatorium zostało przygotowane przez profesjonalistów dla profesjonalistów. W Obserwatorium można znaleźć pełen pakiet materiałów poświęconych ciągłemu rozwojowi zawodowemu. Obserwatorium zapewnia szereg środowisk internetowych, gdzie specjaliści w zakresie edukacji mogą nawiązywać kontakt z kolegami i koleżankami z całej Europy zajmującymi się edukacją. Aby uzyskać dostęp do zebranych zasobów edukacyjnych należy się zarejestrować i zalogować.

Login

Nazwa użykownika:

Hasło:

 

Sign in with Facebook

Forgot your password

695 Users have already joined the ESSE Observatory

Aktualności

Otwórz